ข่าวประชาสัมพันธ์

การจ่ายเงินช่วยพิเศษในกรณีที่พนักงานมหาวิทยาลัยถึงแก่ความตาย พ.ศ.๒๕๖๑

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง การจ่ายเงินช่วยพิเศษในกรณีที่พนักงานมหาวิทยาลัยถึงแก่ความตาย พ.ศ.๒๕๖๑

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง การจ่ายเงินช่วยพิเศษในกรณีที่พนักงานมหาวิทยาลัยถึงแก่ความตาย พ.ศ.๒๕๖๑

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง การจ่ายเงินช่วยพิเศษในกรณีที่พนักงานมหาวิทยาลัยถึงแก่ความตาย พ.ศ.๒๕๖๑

แชร์ข่าวนี้