ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2561

การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2561

DOWNLOAD ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

แชร์ข่าวนี้