ข่าวประชาสัมพันธ์

กองทุนวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยงบรายได้

กองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยงบรายได้

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอประกาศ ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยงบรายได้ พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อให้ดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการแก่พนักงานมหาวิทยาลัยงบรายได้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยงบรายได้ พ.ศ.๒๕๖๑

ดาวน์โหลดประกาศ :  

แชร์ข่าวนี้